دولت فرانسه هزینه های خود را کاهش می دهد

سیاسی

دولت فرانسه برای مقابله با کسری بودجه، بیش از 3 میلیارد یورو از هزینه های بودجه ای خود را کاهش می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، فرانسه بودجه خود را 3 میلیارد و 600 میلیون یورو کاهش می دهد.

وزارت دارایی فرانسه اعلام کرد هزینه های مرتبط با بودجه این کشور، 3 میلیارد و 600 میلیون یوروی دیگر کاهش می یابد.

همچنین وزارت دارایی فرانسه کسری بودجه این کشور در سال 2015 میلادی را معادل 4.1 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد کرده است.