تسهیلات مجلس برای بیمه کارگران، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی

سیاسی

نمایندگان مجلس تسهیلات لازم برای بیمه و قرارداد با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان صندوق تامین اجتماعی را موظف کردند که کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می باشند (موضوع جزء و بند 16 قانون بودجه سال 1389 کل کشور) را پس از واریز حق‌ بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند.

در هر صورت وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصاد و دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای بند 64 قانون بودجه 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق ضوابط و شرایط مقرر در قانون کار می باشند.

رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار، مانع از استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این بند نمی شود.