ماموریت باهنر به کمیسیون اقتصاد برای بررسی افزایش قیمت نان

سیاسی

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصاد ماموریت داد تا با حضور مسئولان ذیربط، علل افزایش قیمت نان را بررسی کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، تعداد از نمایندگان در جایگاه هیات رئیسه حضور یافته و از افزایش قیمت نان انتقاد کردند.

در همین راستا، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را برعهده داشت، از کمیسیون اقتصادی خواست که با دعوت از مسئولان ذیربط، این موضوع را بررسی کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی نمایندگان معتقدند میزان افزایش هزینه های نانوایی ها کمتر از میزان افزایش قیمت نان است.