با تصویب نمایندگان؛

دولت برای تامین نیازهای زیرساختی شهرک‌های صنعتی اقدام می‌کند

مجلس,مجلس شورای اسلامی

وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند.

با تصویب نمایندگان دولت مکلف به تامین زیرساخت‌های توسعه‌ای مانند آب، برق و گاز برای شهرک‌های صنعتی شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛ نمایندگان در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با الحاق پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس به طرح مذکور موافقت کردند.

بر این اساس وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند.

همچنین در ادامه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش بینی کند.

کد N611005