نماینده ویژه امریکا:

ادامه کمک های بین المللی منوط به اصلاحات در افغانستان است

سیاسی

نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان گفته است که ادامه کمک های جامعه بین الملل منوط به پشرفتها در خصوص مبارزه با فساد اداری و نقض حقوق بشر در افغانستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا، "دانیل فلدمن" نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان در نشست ناتو در بروکسل گفته است که ادامه کمک های جامعه بین الملل وابسته به پیشرفت ها در خصوص مبارزه با فساد اداری و نقض حقوق بشر در افغانستان است.

وی افزود: دولت جدید افغانستان متعهد نسبت به اصلاحات اساسی در رابطه با مبارزه علیه فساد و نقض حقوق بشر در کشور نشان داده است، اما فعالیت های زیادی تاکنون در این خصوص صورت نگرفته است.

فلدمن گفت: کشورهای کمک کننده از رهبران جدید افغانستان انتظار دارند تا طرح های کلی را برای مبارزه علیه فساد اداری و بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور عملی کنند.

این دیپلمات امریکایی خاطر نشان کرد که بخشی از کمک های ما در جهت پیشرفت و اصلاحات و بخشی دیگر آن در مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان ادامه خواهد داشت.

اشرف غنی احمدزی؛ رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی در ۳ و ۴ دسامبر با نمایندگان کشور های کمک کننده در لندن دیدار خواهند کرد.