المنار:

دیپلمات‎‌های ایرانی در انفجار صنعا آسیبی ندیده‌اند

سیاسی

شبکه لبنانی المنار در خبری فوری به نقل از معاون عربی و آفریقایی وزیر خارجه ایران، از عدم وارد آمدن آسیب به دیپلماتهای ایرانی در اثر انفجار امروز در پایتخت یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه لبنانی المنار در خبری فوری به نقل از "حسین امیر عبداللهیان" معاون عربی و آفریقایی وزیر خارجه ایران، از عدم وارد آمدن هر گونه آسیبی به دیپلماتهای ایرانی در اثر انفجار امروز در پایتخت یمن خبر داد.

پیش از این منابع عربی از وقوع انفجار در نزدیکی منزل سفیر ایران در صنعا خبر داده بودند.

در همین حال، شبکه اسکای نیوز عربی از کشته شدن سه نفر در انفجار امروز در پایتخت یمن خبر داد.