با موافقت نمایندگان؛

دولت برای پوشش کامل دیجیتالی شبکه‌های تلویزیونی اقدام می‌کند

مجلس

مجلس از دولت خواست تا برای گسترش و پوشش کامل دیجیتالی شبکه‌های تلویزیونی کشور توسط سازمان صداوسیما در مدت زمان 6 ساله اقدام کند.

مجلس از دولت خواست تا برای گسترش و پوشش کامل دیجیتالی شبکه‌های تلویزیونی کشور توسط سازمان صداوسیما در مدت زمان 6 ساله اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛  نمایندگان در ادامه رسیدگی به طرح دائمی‌شدن احکام لوایح بودجه‌های سنواتی، ماده الحاقی 44 را  تصویب کردند.

بر این اساس مجلس، دولت را مکلف کرد برای گسترش، تکمیل و پوشش کامل دیجیتالی شبکه‌های تلویزیونی کشور توسط سازمان صدا و سیما در مدت زمان 6 ساله، نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی اقدام کند. 

کد N610749