انتخاب رئیس پارلمان تونس به تعویق افتاد

سیاسی

انتخاب رئیس پارلمان تونس به دلیل وجود اختلاف میان اعضای این پارلمان به روز پنج شنبه موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، انتخاب ریاست پارلمان تونس، به علت وجود اختلاف میان اعضای این پارلمان به روز پنج شنبه موکول شد.

این در حالی است که روز گذشته اولین نشست پارلمان تونس پس از برگزاری انتخابات پارلمانی برگزار شد.