پیام قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد جهان عاری از خشونت

سیاسی

قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در مورد جهان عاری از خشونت و افراطی گری حاوی پیام هایی برای جهانیان برای مقابله با بلیه خشونت و افراط گرایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کنفرانس بین المللی جهان عاری از خشونت وافراطی گری در تاریخ 18 و 19 آذرماه سالجاری در تهران در سالگرد تصویب پیشنهاد حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، در مورد جهان عاری از خشونت و افراطی گری در  مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ  19 آذر 1392 (10 دسامبر 2013) در قالب قطعنامه،  برگزار می‌شود.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل پشتوانه وسیع و جایگاه حقوق بین‌الملل، بسیار حائز اهمیت است.

نکات مهم و برجسته قطعنامه جهان عاری از خشونت و افراطی گری به شرح زیر است:

الف: مفهوم خشونت در این سند به گونه ای تبیین شده است که از تهدید و توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها تا نابردباری منتهی به افزاط گرایی خشن ، را مصداق اقدام های خشونت آمیزی دانسته که جان افراد بی گناه را هدف قرار داده و باعث تخریب آثار تمدنی و آواره شدن غیر نظامیان و تهدیدی علیه امنیت فردی و جمعی انسان ها است

ب: تجهیز و تسهیل جنگ ها و درگیری های مسلحانه داخلی و بین المللی و بستر سازی برای اشغال کشورها علاوه بر محتوای خشونت آمیز آنها، از عوامل مهم ایجاد و گسترش افراط گرایی خشونت آمیز است که حقوق انسان ها را نقض می کند

د: توجه به خشونت در این قطعنامه از شعار یا توصیف سیاسی صرف خارج و به صورت راهکارهای حقوقی مطرح شده است و مسئولیت و تکلیف کشورها را مورد تأکید قرار داده تا در مراحل بعد ضمانت های اجرایی جهت مواد مندرج در قطعنامه پیش بینی شوند

ر: حفظ صلح از مسئولیت های اصیل و بنیادین کشورها است که این امر چنانچه عاری از حمایت بدون تبعیض از حقوق بشر باشد، قابل تحقق نیست

س: صلح عادلانه با رعایت قواعد حقوق بشر می تواند همزیستی مسالمت آمیز ملت ها را به ارمغان آورد

ش: احترام به استقلال سیاسی و تساوی حاکمیت دولت ها بدون زیاده خواهی با تحرکات مداخله جویانه از جمله تکالیف بین المللی دولت ها است

ص: قطعنامه با در نظر گرفتن اصول قطعنامه 2625 مجمع عمومی تأکید دارد، رویه مداخله جویانه در هر کشور و یا هر شکلی ناقض روح منشور ملل متحد و صلح و امنیت بین المللی است

ع: هرگونه اقدام زورمدارانه نظامی، سیاسی یا اقتصادی ممنوع بوده و کشورها می بایست اختلاف های خود را از طریق صلح آمیز حل و فصل نمایند

ف: در مقدمه قطعنامه تعدادی اسناد بین المللی مورد اشاره قرار گرفته است که در آنها علاوه بر تلاش برای تحت سیطره در آوردن مردم یک کشور توسط کشور دیگر ، هرگونه خدشه و خلل جزئی یا کلی در وحدت ملی کشورها نیز می تواند زمینه خشونت و افراط گرایی را فراهم آورد

ق: حل اختلاف های براساس مذاکرات مبتنی بر حسن نیت به تحکیم صلح بین ملت ها کمک شایانی می کند

ک: چنانچه حقوق انسان ها به طور وقاعی و به دور از اغراض سیاسی مد نظر باشد، اقدام های ضد تروریستی و ضد سلاح های کشتار جمعی با رعایت اصول حقوق بشر ملت ها در تناقض نبوده و هیچیک دیگری را به مخاطره نمی اندازد . هر یک از اقدام های سلبی و ایجابی مقوم یکدیگر خواهند بود . مقابله با خشونت و افراط گرایی خشونت آمیز براساس حاکمیت قانون که امری پذیرفته شده توسط جمعه جهانی است امکان پذیر است

گ: جایگزین کردن تفاهم و گفتگو به جای خشونت و نابردباری از طریق آموزش

ل: آموزش روابط حقوقی صحیح بین مردم و ملت ها و تقویت احترام به کرامت انسان ها در هر مکان و زمان با رعایت اعتدال

م: احترام به مذاهب و ارزش های مذهبی و جلوگیری از توهین به این ارزش ها باعث توسعه فرهنگ صلح و عدالت و بردباری می‌شود

ه: این قطعنامه با اشاره به قطعنامه 53/243 مجمع عمومی تعهد کشورها به حل مسالمت آمیز اختلاف ها، تعهد به حق توسعه و ایجاد مهارت های گفتگو و مذاکره با حسن نیت را مورد تأکید قرار داده است

و: نهادینه شدن فرهنگ صلح در ارزش ها ، رویکردها و سبک زندگی در عرصه بین المللی