با موافقت نمایندگان؛

در آمد پژوهشی دانشگاه ها از مالیات معاف شد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده از طرح دائمی شدن احکام بودجه درآمد حاصل از طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاهها و مراكز پژوهشي و آموزش عاليرا از مالیات معاف کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح مقرر کردند درآمد حاصل از طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاهها و مراكز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و درمان كه در چارچوب نقشه جامع علمي كشور انجام مي‌شود، با تائيد شوراي پژوهشي موسسه پژوهشي يا آموزشي مربوطه، مشمول ماليات با نرخ صفر مي باشد. دستورالعمل اجرايي اين ماده حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري دبيرخانه ستاد راهبري اجراي نقشه جامعه علمي كشور و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

علاوه بر این دانشگاهها و مراكز پژوهشي موضوع اين دو بند مكلف شدند هر ساله گزارش اين طرحها را به وزارتخانه‌هاي بهداشت و درمان و آموزش پزشكي يا علوم، تحقيقات و فناوري ارائه و وزارتخانه‌هاي مذكور نيز اين گزارش‌ها را به كميسيونهاي آموزش، تحقيقات و فناوري و برنامه و بودجه مجلس تقديم نمايند.