با تصویب نمایندگان صورت گرفت؛

واگذاری قطعی مسکن مهر به مالکان آن

سیاسی

با تصویب نمایندگان مسکن مهر به مالکان آن به طور قطعی واگذار می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان با تصویب یک ماده الحاقی دیگر به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند در صورت درخواست مالکان نسبت به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای 99 ساله پروژه مسکن مهر به قیمت کارشناسی روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز کنند.

100 درصد درآمد حاصل از طریق بودجه سنواتی برای اجرای طرح‌های زیرساختی (تاسیسات زیربنایی و روبنایی)، مسکن مهر با اولویت همان مجموعه‌ها و یا شهرهای جدید به مصرف می‌رسد.

به گزارش مهر، این ماده با 140 رای موافق، 36 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 212 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.