اولین کنفرانس بین‌المللی جهان عاری از افراطی‌گری برگزار می‌شود؛

تاکید بر عزم بین المللی برای ایجاد جهانی بدون خشونت

سیاسی

اولین کنفرانس بین‌المللی جهان عاری از افراطی‌گری با تاکید بر عزم بین الملللی برای ایجاد جهانی آرام و عاری از خشونت در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کنفرانس بین المللی جهان عاری از خشونت و افراطی گری قرار است در روزهای 18 و 19 آذرماه جاری در تهران برگزار شود.

 محورهای کلی در مورد جهان عاری از خشونت و افراطی گری به این شرح است:

* مقابله با خشونت و افراطی گری هم وظیفه ملی و هم تکلیف بین المللی است. ایفای وظیفه ملی ضرورت توافق بر یک عزم و اراده بین المللی را می طلبد. وضعیت خشونت بار دنیای امروز یک نگرانی جهانی است و رفع این نگرانی نیز نیازمند عزم و اراده ای بین المللی و گذر از اختلافات و تاکید بر اشتراکات است.

* هر کوشش جمعی نیاز دارد تا یک چارچوب مناسب و موثری را برای به نتیجه رسیدن آن تلاشها داشته باشد. این کنفرانس تلاش خواهد کرد یک چارچوب برای اقدام جمعی جهت یافتن راه حل برای یک مسئله مشترک فراهم نماید.

* مسئولیت پذیری قدرت های بزرگ در شرایط خطیر فعلی جهان اهمیت یافته است. هم از جهت اثبات نقش سیاستها و رفتارهای آنها در عرصه بین المللی در دامن زدن به خشونت و هم به جهت تغییر این فرآیند خطرناک

* فعال سازی انرژی های بین المللی در جهت تغییر رویکرد انفعالی بسیاری از کشورهای جهان با مقوله تروریسم و خشونت و ایجاد امید در عرصه بین المللی برای رسیدن به یک اتحاد جمعی به منظور پیروزی بر تروریسم و افراطی گری است. تلاشهای بین المللی در پرتو این کنفرانس به منظور مهار تروریسم و  دادن امید به جامعه جهانی است. به رغم موانع مفهومی ( درنبود یک تعریف واحد از تروریسم ) این کنفرانس برای مقابله با این معضل جهانی در سایه عزم مشترک و ارائه تصویری امید بخش نسبت به آینده مصمم است.

* رویکرد مبتنی بر استفاده ابزاری و صرفا تاکتیکی با پدیده تروریسم یک اقدام محکوم به شکست است. هر نوع مواجهه با معضل جهانی تروریسم در یک چارچوب زمانی بلند مدت و با اتخاذ راهبردی جامع میسر است.

* رسانه ها و شبکه های اطلاع رسانی و فن آوری اطلاعات باید ابزاری در خدمت آرامش ، ثبات و امنیت جهانی باشند هرگونه فعالیتی که موجب تعمیق شکاف های قومی ، مذهبی ، فرهنگی جوامع شود نادرست است. فراهم نمودن شرایطی برای دسترسی دیدگاههای خشونت گرا و افراطی به رسانه های جمعی ، اینترنت و ماهواره به بهانه آزادی در تعارض با امنیت فردی و جمعی در دنیای امروز است.

* مجددا تاکید دارد استفاده از برچسب های دینی برای نامگذاری گروههای افراطی و خشونت گرا توسط رسانه ها در لوای آزادی رسانه ها و بیان ، نوعی رسانه ای نمودن خشونت است. حق برخورداری از د ین و عبادت بخشی از حقوق بشر است. نمی توان با تکیه بر واژه سازی های رسانه ای در جهت تلاش برای دین زدایی و دین هراسی در جوامع گام برداشت و رشد دیدگاه های افراطی و تمایلات خشونت بار را انتظار نداشت . واژه سازی دینی برای خشونت و افراط گرایی گامی در جهت منزوی کردن و خارج کردن گروه عظیمی از جمعیت جوامع و فراهم نمودن بستری برای گسترش خشونت است .

* مبارزه با خشونت و محو اشکال آن نیازمند بررسی دقیق و جامع عوامل و ریشه های آن است . با این وجود تفاوت نظر و دیدگاه راجع به ریشه ها و تمرکز بر این اختلافات باید جای خود را به تأکید بر مشترکات در برداشت جوامع مختلف نسبت به ریشه های گسترش خشونت و تروریسم بدهد . نقش مؤسسات پژوهشی و مراکز مطالعاتی در یافتن عناصر مشترک مفهومی بسیار مهمی است .