مجلس تصویب کرد،

معافیت مالیاتی برای طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی

ماليات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) درآمد حاصل از طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و آموزشی را مشمول مالیات با نرخ صفر کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب ماده الحاقی 32 از طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در جلسه علنی صبح امروز به تصویب مجلس رسید درآمد حاصل از طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و درمان که در چارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود با تائید شورای پژوهشی موسسه پژوهشی یا آموزشی مربوطه، مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد.

به موجب این مصوبه دستورالعمل اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دبیرخانه ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

به موجب تبصره این مادهه دانشگاهها و مراکز پژوهشی موضوع این دو بند مکلفند هر ساله گزارش این طرحها را به وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا علوم، تحقیقات و فناوری ارائه و وزارتخانه‌های مذکور نیز این گزارش‌ها را به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و برنامه و بودجه مجلس تقدیم نمایند.

انتهای پیام

کد N610498