پارلمان فرانسه تشکیل کشور فلسطینی را تایید کرد/ واکنش منفی صهیونیستها

سیاسی

پارلمان فرانسه امروز با برگزاری جلسه ای به طرح تشکیلات خودگردان درباره تشکیل کشور فلسطینی در مرزهای 1967 رای مثبت داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پارلمان فرانسه امروز طی نشستی موضوع تشکیل کشور فلسطینی در مرزهای 1967 که توسط تشکیلات خودگردان فلسطین پیشنهاد شده را بررسی کرد.

در این نشست طرح تشکیل کشور فلسطینی با رای اکثریت نمایندگان تصویب شد.

 تشکیلات خودگردان فلسطین نیز با صدور بیانیه ای از این اقدام پارلمان فرانسه استقبال کرد.

در مقابل کابینه رژیم صهیونیستی تایید تشکیل کشور فلسطینی توسط پارلمان فرانسه را عامل از بین رفتن فرصتهای صلح دانست.