پایان کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم در دمشق/ پیگرد و محاکمه حامیان مالی تروریسم در سوریه

تسنیم نوشت:

کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی دینی با صدور بیانیه ای در پایان کار خود خواستار محاکمه حامیان تروریسم و پیگرد عاملان به تاراج رفتن اموال ملت سوریه شد.
به گزارش  روزنامه الوطن سوریه، کنفرانس مبارزه با تروریسم و تندروی دینی با حضور بیش از 80 کشور عربی و خارجی از جمله آمریکا، 8 آذر ماه در سوریه آغاز شد.

کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم در دمشق دیروز با صدور بیانیه ای در پایان کار این کنفرانس خواستار محاکمه حامیان تروریسم و پیگرد عاملان به تاراج رفتن اموال ملت سوریه شد.

شرکت کنندگان در کنفرانس بین الملل مبارزه با تروریسم در دمشق در پایان فعالیت این کنفرانس با صدور بیانیه ای خواستار محاکمه تمامی حامیان تروریسم و پیگرد تمام کسانی شده است که اموال و دارایی های ملت سوریه را به تاراج بردند.

شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم همچنین در این بیانیه پایانی خواستار برگزاری همایشی بین المللی در دمشق با هدف مبارزه با تروریسم دینی و مذهبی شدند.

در این بیانیه پایانی همچنین تاکید شده است که شرکت کنندگان در این کنفرانس می توانند به مثابه بنیانگذاران همایش آتی باشند و حاضران در کنفرانس از اکنون به عنوان اعضای آن همایش می توانند تلقی شوند.

همچنین حاضران در این کنفرانس در این بیانیه که در هتل "الداما روز" در دمشق پایتخت سوریه قرائت شد،‌ توصیه هایی را مطرح کردند، و خواستار آن شده است که از این همایش آتی دادگاهی بین المللی و مردمی تشکیل شود و قضات این دادگاه انتخاب و از بین دارندگان تخصص های مربوطه و وکلای با تجربه ای تعیین شوند و در برابر این دادگاه حاضر شده و در حضور اعضای این همایش فعالیت خود را آغاز کنند.

شرکت کنندگان در این کنفرانس افزودند: باید تمام کسانی که حامیان تروریسم چه از نظر مالی یا معنوی هستند محاکمه شوند خواه این حامیان دولت‌ها باشند و خواه شخصیت ها بوده باشند، اینکه این شخصیت ها حقوقی یا حقیقی فرقی نمی‌کند، باید صرف نظر از مصونیت‌های قضایی و صرفنظر از امتیازهای دیگر محاکمه و بازخواست آنها انجام گیرد.

حاضران در این کنفرانس در بیانیه پایانی خود همچنین تاکید کردند: "برای محاکمه تروریسم در سطح بین المللی باید از طریق سازمان ملل اقدام شود و نباید حقوق کسی و استقلال داخلی کسی نقض شود و نباید در مسائل داخلی کشوری به بهانه مبارزه با تروریسم دخالتی صورت گیرد، همچنین نباید اجازه داده شود، قطعنامه‌های سازمان ملل براساس خواستگاه ها و برداشت های منفعت طلبانه تفسیر شود و باید در این زمینه سازمان ملل مرجع قانونی معرفی و به رسمیت شناخته شود."

این شرکت کنندگان همچنین افزودند: ملت ها حق دارند در برابر تروریسم بایستند و مقاومت کنند و در برابر اشغالگری هم باید اجازه مقاومت در برابر آن را داشته باشند و نباید اجازه داده شود در مسائل داخلی دیگر کشورها دخالتی صورت گیرد.

شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم در دمشق همچنین در این بیانیه پایانی تاکید کردند: باید به سندیکای وکلای جمهوری عربی سوریه این اجازه داده شود، تا با هماهنگی با وزارت دادگستری و وزارت خارجه و امور سوری‌های در غربت، حق اقامه دعوای قضایی داشته باشند و به مشکلاتی که دولت به دلیل تروریسمی که به کشور تحمیل شده رسیدگی کنند و دادگاه های متخصص به این مسائل رسیدگی کنند. از این رو در این راه می توانند در داخل سوریه از هر کسی که صلاح بدانند یا از کسانی که در خارج از سوریه مناسب می بینند کمک بگیرند تا به خواسته هایی که شرکت کنندگان در این کنفرانس بر دوش آنها واگذار کرده اند، رسیدگی نمایند.

شرکت کنندگان در این کنفرانس همچنین خواستار تجدید نظر در خطابه‌های دینی و متون تحصیلی شدند به گونه ای که مبارزه با خشونت و اندیشه های تندرو در آن گنجانده شود و این متون براساس اخلاق پایه ریزی شوند و برای سازندگی جامعه نقش داشته باشند، نه این که نسل های نوپا را با افکار و اندیشه های تروریستی و تندرو به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تغذیه و پرورش دهند، باید آن بخش های نورانی و پرافتخار از میراث دینی ما به این نسل منتقل و منعکس شود.

همچنین این شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم در دمشق در بخش دیگری از این بیانیه برلزوم تلاش برای توجه مجدد و فعال کردن قطعنامه شماره 3379 مجمع عمومی سازمان ملل که در برگیرنده معرفی صهیونیسم به عنوان یک ایده نژادپرستانه است تلاش شود، چرا که صهیونیسم خود یکی از علل اصلی تروریسم است و از سازمان ملل نیز خواستند وهابیت و تمام امور مرتبط به این گروه تروریستی شناخته شود.‎

حاضران و شرکت کنندگان در این کنفرانس بین المللی در دمشق در ادامه بیانیه پایانی خود تاکید کردند: ما خواستار محکومیت و پیگرد تمام آن کسانی هستیم که ثروت های ملت سوریه را تاراج و چپاول کرده اند؛ آنانی که به ثروت خدادای نفت، میراث و تاریخ و اقتصاد این مرز و بوم رحم نکردند و این اقدامات را در واقع حمایت مستقیمی از تروریسم به شمار می آید.

در این بیانیه همچنین آمده است: ما از سازمان ملل و آژانس های تابعه و پلیس جنایی بین المللی می خواهیم تمام تدابیر لازم را در این زمینه در پیش گیرند و در این رابطه با دولت سوریه همکاری داشته باشند و جنایتکاران را محکوم و تمام همکاران آنها را از قبیل دولت ها و نهادها و افراد محکوم سازند و تمام ثروت به سرقت رفته و میراث این کشور را به سوریه بازگردانند.

شرکت کنندگان در این کنفرانس همچنین در ادامه تاکید کردند: تحریم‌های ظالمانه اعمال شده برضد دولت‌ها که دلایل سیاسی دارد از جمله تحریم سوریه و نوار غزه باید جزو اقدامات تروریستی قلمداد شوند و تحریم های اقتصادی یکجانیه که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و دیگر کشورها ضد سوریه اعمال شده است غیر قانونی هستند و با قوانین بین المللی و نظام بین المللی حقوق بشر در تضاد است.

شرکت کنندگان در این کنفرانس بین المللی خواستار لغو این تحریم ها به صورت فوری توام با دادن این حق به ملت سوریه برای درخواست غرامت به دلیل زیان های مادی و معنوی شده اند.

شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم در دمشق سوریه در بخش پایانی بیانیه این کنفرانس اعلام کردند: با هرگونه قضاوت و برخورد دوگانه ای که در قبال برداشت از معیارها در تمام مسائل مرتبط با تروریسم صورت می گیرد و بخصوص در ارتباط با جنبه رسانه ای آن مخالف هستیم و خواستار احترام قائل شدن به اراده ملت ها و دولت ها برای بیان نظر و رای خود به صورت آزادانه هستیم البته این امر باید در قالب و چارچوب نظام عمومی بین المللی و منشور سازمان ملل و احترام به منشور وجدان رسانه ای انجام پذیرد، همچنین باید تحریم شبکه های رسانه ای و بخصوص رسانه های سوریه به مثابه نقض بزرگ قانون بین المللی تلقی‌شود.

4949

کد N610154