ادامه اعتراضات به قتل جوان سیاهپوست آمریکایی

سیاسی

شهرهای مختلف آمریکا شاهد ادامه اعتراضات مردمی به قتل جوان سیاهپوست آمریکایی به دست پلیس این کشور بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران معترض در دانشگاه ها و محل های کار در آمریکا راستای کمپین "دست ها بالا" برای تظاهرات گردهم آمدند.

بنابر این گزارش، در نیویورک شمار زیادی از جوانان که اکثریت آنها را سفیدپوست ها تشکیل می دادند به مدت یک دقیقه در " تایمز اسکور" نشسته و سکوت کردند و سپس شعارهای "دست ها بالا، تیراندازی نکن" و "نبود عدالت ، نبود صلح و آرامش" را سر دادند.

این جوانان پلاکاردهایی حمل می کردند که بر روی آنها شعارهایی بر ضد پلیس آمریکا نوشته شده بود از قبیل "همه جا فرگوسن است"، "پلیس آدمکش" و "جان سیاهپوست ها نیز ارزش دارد". همچنین کمپین " اقدام فرگوسن"، نیز اعتراضی را سازماندهی کرده و اعلام کرد: جوامع ما در حال رنج کشیدن و به طور توجیه پذیری خشمگین است.

همچنین در روز گذشته اعتراض های مشابهی در مناطق مختلف آمریکا از جمله در ایالت های ماساچوست، کالیفرنیا، تگزاس و جورجیا برگزار شد.