با موافقت نمایندگان:

طرح جامع توسعه فضای فیزیکی حوزه‌های علمیه تدوین می‌شود

سیاسی

نمایندگان مجلس شورا ی اسلامی با تصویب ماده ای از طرح دائمی شدن احکام بودجه با تدوین طرح جامع توسعه فضای فیزیکی حوزه های علمیه و تامین اعتبار آن در بودجه سنواتی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده‌ای از این طرح با توسعه فیزیکی حوزه های علمیه موافقت کردند.

بر اساس این ماده به‌منظور توسعه و پيشرفت حوزه هاي علميه با رعايت معماري اسلامي و ايراني در سراسر كشور اقدامات زير صورت مي پذيرد:

1 - حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون طرح جامع توسعه فضاي فيزيكي حوزه هاي علميه در سراسر كشور بالاخص در مناطقي از كشور كه فاقد حوزه بوده و امكان راه اندازي و توسعه آن وجود دارد، به‌پيشنهاد مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه به‌تصويب كميسيون موضوع ماده(32) اين قانون مي‌رسد.

همچنین مقرر شد به‌منظور تأمين اعتبار احداث و توسعه فضاهاي فيزيكي برنامه احداث مراكز و مدارس علميه در قوانين بودجه سنواتي ذيل فصل آموزش در اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه اي استاني و ملي و اعتبارات مورد نياز پيش بيني گردد.

2 - دستگاه بهره بردار فضاهاي احداثي مراكز مديريت حوزه علميه هستند كه در موافقتنامه مربوطه درج مي‌گردد. زمين مورد نياز اين فضاها حسب طرح جامع مصوب دريافت خدمات شهري توسط دولت تأمين مي‌گردد.

3- فضاي احداثي از پرداخت عوارض ساخت و ساز(بروكف) و هزينه‌هاي مصرف و حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب معاف است.

ب- حوزه‌هاي علميه و مركز خدمات حوزه‌هاي علميه از تسهيلات، مزايا و امكاناتي كه براي مراكز آموزشي و پژوهشي تعيين شده يا مي‌شود، برخوردار هستند.