پایان شور دوم جلسه علنی مجلس

سیاسی

شور دوم جلسه علنی مجلس دقایقی پیش پایان یافت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر جلسه علنی شور دوم مجلس شورای اسلامی که به ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اختصاص داشت دقایقی پیش پایان یافت.

محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پایان جلسه علنی گفت: جلسه بعدی مجلس فردا صبح برگزار خواهد شد.