تحصیل ايثارگران، رزمندگان، حافظان قرآن و قاريان ممتاز رایگان است

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده از طرح دائمی شدن احکام بودجه تحصیل ايثارگران، رزمندگان، حافظان کل قرآن و قاريان ممتاز کشوری در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را رایگان کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح مقرر کردند تحصيل ايثارگران، رزمندگان، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري و مشمولان بند(ك) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و موسسات پژوهشي رايگان است. هزينه‌هاي مربوط به دانشگاه پيام نور، دانشگاههاي علمي – كاربردي و دوره هاي شبانه و همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غير دولتي از طريق دستگاههاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات پيش بيني شده در قانون بودجه سنواتي پرداخت مي‌شود. كمك هزينه تحصيلي اعم از شهريه ثابت و متغير پرداختي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به ايثارگران، رزمندگان و افراد مشمول خانواده آنها كه در واحدهاي بين الملل داخل يا خارج دانشگاههاي دولتي و يا غير دولتي پذيرفته مي شوند، معادل شهريه پرداختي به پذيرفته شدگان رشته ها و مقاطع مشابه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي دانشگاهي داخلي، تعيين و پرداخت مي‌گردد و باقي مانده شهريه توسط دانشجو اعم از ايثارگر يا خانواده وي تأمين و پرداخت مي‌شود.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.