فیلم/ ورود رئیس‌جمهور روسیه به ترکیه

سیاسی

"ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه در بدو ورود به ترکیه که یکی از کشورهای اصلی متخاصم سوریه طی سالهای اخیر بوده بر لزوم حل بحران این کشور از راه حل سیاسی و با حضور "بشار اسد" تاکید کرد.

فیلم/ ورود رئیس‌جمهور روسیه به ترکیه"ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه در بدو ورود به ترکیه که یکی از کشورهای اصلی متخاصم سوریه طی سالهای اخیر بوده بر لزوم حل بحران این کشور از راه حل سیاسی و با حضور "بشار اسد" تاکید کرد.