اروپا ترکیه را به تبعیض علیه علوی ها متهم کرد

سیاسی

دادگاه حقوق بشر اروپایی ترکیه را به اعمال تبعیض علیه علوی های این کشور متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، دادگاه حقوق بشر اروپایی دولت ترکیه را به تبعیض علیه اماکن مذهبی علوی ها متهم کرد.

در پی شکایت بنیاد فرهنگ و آموزش ترکیه از دولت این کشور به علت پرداخت نکردن هزینه های آب و برق و گاز مراکز عبادی علویان این کشور(جمع اوی) به دادگاه حقوق بشر اروپا، این دادگاه به نفع این بنیاد رای داد.

دادگاه اروپایی این اقدام دولت ترکیه را در تضاد با بی طرفی دولت ها در قبال مسائل دینی دانست و خواستار رفع این مشکل از سوی دولت این کشور شد.

دولت ترکیه هزینه های آب و برق و گاز اماکن مذهبی این کشور را از طریق سازمان دیانت پرداخت می کند اما به علت به رسمیت نشناختن اماکن مذهبی علوی ها از پرداخت هزینه این اماکن خودداری می کند.