عقب نشینی وزیر خارجه بحرین از اظهارات خصمانه خود علیه ایران

سیاسی

وزارت خارجه بحرین با انتشار بیانیه ای اعلام کرد وزیر خارجه این کشور این جمله را که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس علیه یک کشور منطقه اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد، بیان نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مراه البحرین، وزارت خارجه بحرین با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که "خالد بن احمد آل خلیفه" وزیر خارجه این کشور ادعا نکرده است که فرماندهی نظامی مشترک در شورای همکاری خلیج فارس علیه یک کشور منطقه ای اقدامی را اتخاذ خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است که وزیر خارجه بحرین در سخنان خود تنها، مصداق چالشهای امنیتی که همکاری و تعامل بیشتری را در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس می طلبد، بیان کرده و بر لزوم عزم مشترک کشورهای عربی برای مقابله با خطراتی که امنیت و ثبات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را تهدید می کند تاکید کرده است.

در این بیانه همچنین اعلام شده که وزیر خارجه بحرین تلاش نمی کند در امور فرماندهی مشترک نظامی میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مداخله کند و این اقدامات تنها به وزرای دفاع  این کشورها مربوط می شود.

روزنامه فاینشنال تایمز به نقل از خالد بن احمد آل خلیفه تصریح کرده بود که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درصدد تشکیل فرماندهی مشترک برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران و تکفیریها هستند.

"حسین امیر عبداللهیان" معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به انتشار مصاحبه مذکور، اظهارات وزیر خارجه بحرین را خارج از شئون دیپلماتیک و فاقد ارزش پاسخگویی دانست.

وی همچنین اعلام کرده بود که تحریم انتخابات اخیر بحرین توسط مردم برخی را وادار کرده که خارج از عرف دیپلماتیک سخن بگویند.