معترضان در سراسر آمریکا تظاهرات کردند

سیاسی

معترضان آمریكایی در شهرهای «نیویورک»،«کالیفرنیا»، «تکزاس»، «جورجیا»و واشنگتن تظاهرات كردند.

شهرهای مختلف آمریکا و دانشگاه‌های این کشور شاهد تظاهرات معترضان بود.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، معترضان آمریکایی در شهرهای مختلف و دانشگاه‌ها تظاهرات کرده و خواستار برقراری عدالت درباره «مایکل براون» نوجوان سیاه پوست شدند که ماه آگوست در شهر «فرگوسن» به ضرب گلوله پلیس کشته شد.

هزاران معترض آمریکایی برای نشان دادن اعتراض خود به شکل سمبلیک در محل کار خود و موسسات آموزشی تجمع کردند.

در شهر «نیویورک»صد‌ها معترض در میدان «تایمز اسکویر» تجمع کرده و یک دقیقه سکوت کردند.

شهرهای «کالیفرنیا»، «تکزاس» و «جورجیا» نیز شاهد تظاهرات معترضان آمریکایی بود.

در واشنگتن نیز ده‌ها معترض در برابر وزارت دادگستری تظاهرات کردند.

کد N609301