فرمانده قرارگاه پدافند هوایی از سایت رادار مکران بازدید کرد

سیاست داخلی

در این بازدید ضمن بررسی و ارزیابی عملکرد سامانه‌های راداری، اطلاعات، شناسایی و موشکی مستقر در این گروه پدافندی در جمع خانواده‌های کارکنان این گروه نیز حضور یافت

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با حضور در گروه پدافند هوایی چابهار از سایت راداری مکران، سایت اطلاعات و شناسایی و گردان‌های موشکی بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با حضور در گروه پدافند هوایی چابهار از سایت راداری مکران، سایت اطلاعات و شناسایی و گردان‌های موشکی بازدید کرد.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) در این بازدید ضمن بررسی و ارزیابی عملکرد سامانه‌های راداری، اطلاعات، شناسایی و موشکی مستقر در این گروه پدافندی در جمع خانواده‌های کارکنان این گروه نیز حضور یافت.

کد N609271