هآرتص" از وجود یک خط پرواز سری میان اسرائیل با یکی از کشورهای عربی خبر داد

تسنیم نوشت:

هآرتص" فاش کرده است که یک خط هواپیمایی مهرمانه میان فرودگاه "بن گورین" و یکی از فرودگاه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس برقرار شده است.
نشریه صهیونیستی "هآرتس" فاش کرده است که یک خط پرواز سری میان فرودگاه "بن گورین" و یکی از فرودگاه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس برقرار شده است.

گزارش نشریه صهیونیستی هآرتص با استناد به داده‌های پروازی موجود تنظیم شده است اما تاکنون طرف‌استفاده کننده از این خط پرواز مشخص نشده‌ است.

بر اساس این گزارش یک هواپیمای وابسته به یکی  از شرکت‌های هواپیمایی کوچک که در اروپا به ثبت رسیده است، طی چند وقت اخیر اقدام به برقراری خط پرواز میان فرودگاه بن گورین در اسرائیل و یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس کرده است.

این نشریه به نام کشور حاشیه خلیج فارس مقصد اشاره نکرده است، این در حالی است که پیشتر منابع خبری از راه اندازی خط پرواز میان عربستان و اسرائیل و همچنین افتتاح دفتر نمایندگی دیپلماتیک رژیم صهیونیستی در کشور امارات خبر داده بودند.

52261

کد N609219