بشار اسد:

مساله فلسطین بزرگترین متضرر از تحولات جهان عرب است

سیاسی

بزرگترین آسیب دیده از تحولات جهان عرب طی سال‌های اخیر مساله فلسطین است.

«بشار اسد»رئیس جمهوری سوریه تاكید كرد كه مساله فلسطین بزرگترین متضرر از تحولات جهان عرب است.

به گزارش ایلنا به نقل از سانا،رئیس جمهوری سوریه با اعضای دبیرخانه اتحادیه اقلیت‌های فلسطینی در مناطق مختلف اروپا به ریاست «راضی شعبی»دیدار كرد.

در این دیدار اسد گفت كه انتخاب دمشق به عنوان مركز برگزاری كنفرانس دبیرخانه اتحادیه اقلیت‌های فلسطینی در مناطق مختلف اروپا به رغم شرایط كنونی سوریه و منطقه در خود مسائل زیادی نهفته دارد از جمله قدردانی فلسطینی‌ها از مواضع سوریه و نقش محوری‌اش در حمایت از مساله فلسطین است.

وی افزود كه برگزاری این كنفرانس در دمشق همچنین اشاره به ادامه حمایت ملت سوریه از ملت فلسطین با وجود همه چالش‌ها دارد.

وی تاكید كرد كه بزرگترین آسیب دیده از تحولات جهان عرب طی سال های اخیر مساله فلسطین است.

وی بر نقش محوری اتحادیه اقلیت‌های فلسطینی در اروپا در تشریح مسائل جهان عرب و خطرات سیاست‌های غرب بر منطقه و جهان تاكید كرد.

رئیس جمهوری سوریه در این دیدار همچنین بر حمایت سوریه از این گونه اتحادیه و مجموعه‌ها تاكید كرد.

شركت كنندگان در این دیدار نیز از حمایت سوریه از ملت فلسطین تشكر كرده و تاكید كردند كه فلسطینی‌ها نسبت به سوریه كه برای حمایت از مساله فلسطین قربانی‌های زیادی تقدیم كرده است وفادار می‌مانند.

اتحادیه اقلیت‌های فلسطینی در مناطق مختلف اروپا سومین كنفرانس خود در دمشق را با صدرو بیانیه و اعلام حمایت نامحدود از ملت و ارتش سوریه و رهبر این كشور و نیز مخالفت با هر گونه دخالت در امور داخلی‌اش به پایان رساند.

کد N608708