با استقبال پرشور از کاروان تدبیر و امید؛

دکتر روحانی وارد استان گلستان شد

گلستان

دکتر حسن روحانی و هیئت دولت دقایقی قبل با استقبال و خیرمقدم استاندار گلستان وارد فرودگاه بین المللی گرگان شدند.

ریاست محترم جمهوری و هیئت همراه هم اکنون وارد فرودگاه بین المللی گرگان شدند.

به گزارش ایلنا، دکتر حسن روحانی و هیئت دولت دقایقی قبل با استقبال و خیرمقدم استاندار گلستان وارد فرودگاه بین المللی گرگان شدند.

طبق برنامه تعیین شده حجت السلام دکتر حسن روحانی پس از تشریفات اولیه به دیدار مردم در ورزشگاه آزادی شهرستان گرگان اعزام خواهند شد.

کد N608659