اجمالی/ظریف در همایش دیپلماسی هسته ای:

دنیا به این حقیقت رسیده که تنها راه حل موضع هسته ای ایران مذاکره است

سیاسی

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: امروز دنیا به این حقیقت رسیده که تنها راه برخورد با موضوع هسته ای ایران مذاکره است و هیچ روشی دیگری نمی تواند این موضوع را حل کند.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در همایش دیپلماسی هسته ای که صبح امروز در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در حال برگزاری است گفت: اگر صحنه موضوع هسته ای ایران در در طول ده سال گذشته را دنبال کنید با من هم عقیده هستید که در اظهرات طرف های اصلی مذکاره کننده هیچ گاه به خوشبینی مذارکرات دور دهم وین نباشد

وزیر امور خارجه ادامه داد: امروز دنیا به این حقیقت رسیده که تنها راه برخورد با موضوع هسته ای ایران مذاکره است و هیچ روشی دیگری نمی تواند این موضوع را حل کند.