دیوان بین المللی کیفری حکم زندان توماس لوبانگا را تایید کرد

سیاسی

دادگاه استیناف دیوان بین المللی کیفری با تایید حکم پیشین، توماس لوبانگا را به اتهام جنایات جنگی به تحمل چهارده سال زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، ارکی کورولا، قاضی جلسه گفت: «دادگاه استیناف دفاعیات و استدلال های آقای لوبانگا را مبنی بر اینکه قضاوت نخستین دادگاه بر اساس داده های اشتباه بوده وارد نمی داند. دادگاه استیناف هیچ اشتباهی در مراحل دادرسی مشاهده نکرده است.»

این نظامی عالی رتبه به سربازگیری از میان کودکان در جریان جنگ داخلی کنگو مجرم شناخته شد.