تغییرات سیاسی و نظامی در پنج ولایت ناآرام افغانستان

سیاسی

رییس جمهوری افغانستان در نظر دارد تا برخی مقامات قندوز، بادغیس، غزنی، ننگرهار و هلمند را تغییر دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا، در آستانه پایان عملیات جنگی  امریکا و ناتو در ۳۱ دسامبر، نظیف الله سالار زی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته است که  اشرف غنی در نظر دارد تا برخی مقامات ولایات قندوز، بادغیس، غزنی، ننگرهار و هلمند را تغییر دهد.

وی با اشاره به اینکه مقامات ارشد حکومت تبدیل می شوند، افزود: این تغییرات در ولایات به زودی شروع می شود و تا دو سه ماه دیگر خود را نشان می دهد.

سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در حالی از این تغییرات سخن می گوید که حمد عمر صافی از سوی اداره مستقل ارگان های محل و منظوری رئیس جمهور، روز گذشته به عنوان والی جدید ولایت قندوز تعیین شد.