با تصویب مجلس؛

سازوکار مشارکت وزارت نفت با بخش خصوصی برای احداث پالایشگاه ها مشخص شد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای از طرح احکام بودجه ساز و کار مشارکت وزارت نفت با بخش خصوصی برای تاسیس پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی به وزارت نفت اجازه دادند از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط براي احداث واحدهاي صنعتي وابسته به نفت و گاز مانند پالايشگاههاي گاز و نفت و پتروشيمي با بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني با رعايت ماده(3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و سقفهاي مشاركت تعيين شده نسبت به تضمين تسهيلات بانكي متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نمايد.