حمله نیروهای امنیتی بحرین به منزل معاون دبیرکل جمعیت الوفاق

تسنیم نوشت:

نیروهای امنیتی لباس شخصی بحرین اقدام به شلیک گاز اشک آور به سوی منزل "شیخ حسین الدیهی" جانشین شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق و منازل مجاور او کردند.
به گزارش پایگاه خبری الوفاق، جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد، یک گروه از نیروهای امنیتی لباس شخصی این کشور اقدام به شلیک گاز اشک آور به سوی منزل "شیخ حسین الدیهی" جانشین شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق و منازل مجاور او کردند.

شیخ حسین الدیهی در این خصوص تصریح کرد که شب گذشته در حالی که روستا در آرامش بود و بی هیچ دلیلی ناگهان نیروهای امنیتی شروع به شلیک گاز اشک آور به سوی خانه او و همسایگان کرده‌اند.
وی همچنین تاکید کرده است که این اقدام طی چند ماه گذشته چندین بار تکرار شده است و این اقدامات دلیلی غیر از آزار شهروندان و انتقام گرفتن از آنان ندارد.

این گونه اقدامات نیروهای امنیتی بحرین طی سه سال گذشته به یک روند معمول در این کشور تبدیل شده است و همه روزه شاهد تجاوز به منازل مسکونی مردم و چهره‌های شاخص مذهبی و سیاسی این کشور بوده‌ایم.

26149

کد N608171