روسیه نزدیک به 85 درصد سلاح های شیمیایی خود را نابود کرد

سیاسی

دولت روسیه از تداوم روند نابودسازی سلاح های شیمیایی خود در راستای تعهدات بین المللی این کشور خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، روسیه تا کنون 84.5 درصد از سلاح های شیمیایی موجود در زرادخانه های خود را از بین برده است.

"میخائیل بابیچ" رئیس کمیسیون دولتی خلع سلاح شیمیایی روسیه ضمن اعلام این خبر گفت: تا پایان سال 2015 سلاح های شیمیایی برچیده شده فدراسیون روسیه به 91.2 درصد کل سلاح های شیمیایی موجود این کشور خواهد رسید.

وی گفت روسیه نسبت به اجرای تعهدات خود در قبال کنوانسیون عدم تکثیر، توسعه، تولید، ذخیره سازی، بکارگیری سلاح های شیمیایی و نابودی آنها مصمم است.