پیشروی ارتش سوریه در حومه درعا

سیاسی

منابع سوری از ادامه پیشروی های ارتش سوریه در حومه درعا و گلوله باران توپخانه ای مواضع گروههای مسلح در القلمون خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، منابع سوری از ادامه پیشروی های ارتش سوریه در شیخ مسکین در حومه درعا خبر دادند.

این منابع بیان کردند: ارتش سوریه پیشروی های چشمگیری در منطقه شرقی تا اتوبان قدیم درعا داشته است.

در القلمون جنگنده های ارتش سوریه سلسله حملاتی علیه مراکز گروههای مسلح انجام دادند و توپخانه ارتش سوریه مراکز گروههای مسلح را در این منطقه گلوله باران کرد.