ارجاع ماده مربوط به عوارض کاهش آلاینده‌های محیط شهری به کمیسیون برنامه

مجلس,مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس با ارجاع ماده مربوط به اخذ عوارض کاهش آلاینده‌های محیط شهری در مواد الحاقی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به کمیسیون برنامه موافقت کردند.

نمایندگان مجلس با ارجاع ماده مربوط به اخذ عوارض کاهش آلاینده‌های محیط شهری در مواد الحاقی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به کمیسیون برنامه موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا  در راستای بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  نمایندگان  با پیشنهاد  لاریجانی در مورد ارجاع ماده الحاقی 9 مبنی بر اخذ عوارض کاهش آلاینده‌های محیط شهری به کمیسیون برنامه، برنامه و محاسبات موافقت کردند

رییس مجلس خطاب به کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس گفت: این ماده اشكالات زیادی دارد  و بهتر است این طرح به کمیسیون برنامه ارجاع شود تا هم مشکل قانون اساسی آن برطرف شود و هم صنایع آلاینده٬ از غیرآلاینده تفکیک شود. باید دقت کرد مواردی که ارتباطی به امور مالی دولت ندارد وارد این طرح نکرده و وقت مجلس را نگیریم.

بنابراین الحاقی 9 به‌منظور جبران هزینه‌های ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی در کلان‌شهرها، شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر یا شهرهای آلوده (بنا به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست) به شهرداری های ذی‌ربط اجازه داده می‌شود تا هر ساله با تصویب شورای اسلامی شهر عوارض ویژه‌ای را تحت عنوان عوارض کاهش آلاینده‌های محیط شهری وصول كنند.

صددرصد (100%) وجوه دریافتی از محل اجرای این ماده به حساب خاص افتتاح شده توسط شهرداری واریز و در قالب مصوبات شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان برای اجرای طرح‌های توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی، ایجاد و توسعه کمربند فضای سبز، طرحهای مربوط به کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و یا جبران خسارت های ناشی از این آلودگی‌ها در همان شهر هزینه می‌شود. شهرداری ذی‌ربط مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ذی‌ربط ارسال كنند

 

کد N606957