رهبر اخوان المسلمین مصر به سه سال حبس محکوم شد

سیاسی

رهبر اخوان المسلمین مصر و 25 نفر دیگر از مسئولان این گروه به اتهام اهانت به دادگاه به سه سال حبس محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاه قاهره روز یکشنبه "محمد بدیع" رهبر اخوان المسلمین مصر و 25 نفر از اعضای این گروه را  به اتهام اهانت به دادگاه در جلسه رسیدگی به پرونده دست داشتن به حمله به زندانها پس از برکناری "حسنی مبارک" دیکتاتور مخلوع مصر، به سه سال زندان محکوم کرد.

این اتفاق زمانی افتاد که بدیع و دیگر اعضای اخوان المسلمین به حمایت از "صبحی صالحی" نماینده پارلمان سابق مصر و از اعضای اخوان المسلمین پرداختند که میان وی و قاضی دادگاه مشاجره لفظی رخ داد.

پیشتر نیز دستگاه قضایی مصر بدیع و دیگر رهبران اخوان المسلمین را در مصر به اعدام و حبس (در جریان پرونده های دیگر) محکوم کرده بود.