پاپ:

شرایط برای سفر به عراق مهیا نیست

سیاسی

پاپ فرانسیس دوم پس از بازگشت از ترکیه درباره احتمال سفر به عراق گفت که در شرایط کنونی این امر امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت،"پاپ فرانسیس" رهبر کاتولیکهای جهان در هنگام بازگشت از سفر سه روزه به ترکیه اعلام کرد تمایل دارد به عراق سفر کند اما در شرایط کنونی و به دلیل اوضاع امنیتی جاری، این سفر امکان پذیر نیست.

 پاپ در هنگام بازگشت به رم گفت: می‌خواهم به عراق بروم و این امر را با لوییس رافائیل ساکو اسقف کلدانی در میان گذاشتم، اما در شرایط کنونی این امر میسر نیست و مشکلی جدی برای دولت عراق ایجاد خواهد کرد.

وی درباره بازدید از اردوگاه آوارگان در ترکیه تصریح کرد: این مسئله مستلزم حضور یک روز بیشتر من در این کشور بود که به دلایلی که تنها به من مربوط نمی‌شود، میسر نبود.