برگزاری بیستمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی

سیاست داخلی,دادگاه مهدی هاشمی

بیستمین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی٬ از صبح امروز به صورت غیرعلنی در حال برگزاری است.

بیستمین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی٬ از صبح امروز (10 آذر) در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به صورت غیرعلنی در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا٬ دادگاه غیرعلنی مهدی هاشمی در روزهای 11، 12، 27 مردادماه تا 18 آبان ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به صورت غیرعلنی برگزار شد.

کد N606592