قادری در گفتگو با مهر:

فرایند وضع قانون در مجلس ناقص است

سیاسی

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: فرایندی که در حال حاضر منجر به وضع قانون در مجلس می شود یک فرایند ناقص است زیرا برخی پیشنهادات مطرح شده در صحن علنی مجلس فاقد کار کارشناسی است.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی همزمان با روز مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به ویژگی های مجلس کارآمد گفت: مجلس کارآمد مجلسی است که به وظایف و مسئولیت هایی که در قانون اساسی برای آن تعیین شده است به درستی عمل کند.

وی با اشاره به بعد قانون گذاری و نظارت در مجلس افزود: پیگیری مسائل و موضوعات حوزه های انتخابیه یک وظیفه عرفی برعهده نمایندگان به شمار می رود ولی رسالت مجلس بیشتر در دو بعد قانونگذاری و نظارت است.

این نماینده مجلس گفت: در بعد قانونگذاری پر کردن خلاء های قانونی و هم کمک به حذف قوانین زائدی که در حال حاضر مشکلاتی را درکشور ایجاد می کند از جمله شاخصه هایی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

قادری ادامه داد: در بعد قانونگذاری وظیفه و رسالت مجلس سنگین تر است. از این رو مجلس باید از ظرفیت دانشگاهها و مراکز تخصصی به درستی استفاده کند و قوانینی را که بنای تصویب آن را دارد از پختگی لازم برخوردار باشد.

این نماینده مجلس ادامه داد: فرایندی که در حال حاضر منجر به وضع قانون می شود در مجلس فرایند ناقصی است زیرا برخی پیشنهاداتی که در صحن علنی مجلس مطرح می شود فاقد کار کارشناسی بوده و در حقیقت هر چه به ذهن نمایندگان می رسد در برخی موارد به عنوان پیشنهاد در صحن علنی طرح می شود بدون آنکه آثار و پیامدهای آن مشخص باشد و در نهایت در یک فضای احساسی نمایندگان رای می دهند که این روند نیاز به اصلاح دارد.

وی با اشاره به ابعاد نظارتی مجلس افزود: مجلس در بعد نظارتی باید با جدیت بیشتری به مسائل ورود پیدا کند، حقیقتا مجلس ما نسبت به مجالس سایر کشورها وقت بیشتری را صرف می کند. شاید کمتر مجلسی را در دنیا بتوان یافت که به اندازه ما برای قانونگذاری زمان صرف کند اما مهم این است که چقدر از زمانی که صرف می شود استفاده بهینه صورت می گیرد.

قادری ادامه داد: این فرایند که بر اساس آن پیشنهادات در صحن علنی مطرح شده و افراد بر روی تک تک کلمات ایراد می گیرند کار کارشناسی و قابل قبول نیست از این رو به نظر می رسد چون مذاکرات مجلس از رادیو پخش زنده می شود نمایندگان برای انعکاس خارجی اظهارات خود در حوزه های انتخابیه اقدام به طرح موضوعات غیر کارشناسی در برخی موارد می کنند. این امر جز اتلاف وقت ثمره ای به دنبال نخواهد داشت.

وی گفت: البته نباید فراموش کرد که محدود کردن نمایندگان امری شدنی نیست از این رو از هیات رئیسه مجلس درخواست کرده ایم که گزارش ماهیانه ای از پیشنهادات نمایندگان و میزان رای آوری آنها ارائه دهند تا افکار عمومی خود نسبت به آن قضاوت کنند.

نماینده مردم شیراز در خصوص مهمترین انتقادی که به مجلس شورای اسلامی وارد است، گفت: بدرستی از وقت استفاده نمی شود و به گونه ای وانمود می شود که هر کس در صحن علنی بیشتر صحبت کرده و سر و صدا کنند کارآمدتر به نظر می رسد در حال که باید کار کارشناسی در کمیسیون ها انجام شده و خروجی آن در صحن علنی مجلس به بحث و بررسی گذاشته شود.