ادعاي اوكراين درباره ورود کاروانی از خودروهای روسی به خاك اين كشور

سیاسی

اوکراین مدعی شد کاروانی از خودروهای روسی برای رساندن تسلیحات به شورشیان شرق از مرز این کشور گذشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اوکراین مدعی شد کاروانی از خودروهای روسی بدون مجوز از مرزهای شرقی این کشور گذشته اند.

مقامات اوکراینی تعداد آنها را 106 خودرو اعلام کرده اند و مدعی شده اند این خودروها تحت پوشش کمک های بشر دوستانه اقدام به رساندن سلاح و مهماتبه جدایی طلبان شرق این کشور می کنند.

روسیه پیشتر نیز این ادعاهای اوکراین را رد کرده بود.