معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور:

افتتاح خط راه آهن اینچه برون نوید بخش تحول و آباد سازی شرق و سواحل جنوب است

دولت

شرق ایران درحال دگرگونی است؛ از تحولات در کشورهای اقیانوس هند و اقیانوس آرام گرفته تا سرمایه گذاری چند ده میلیارد دلاری استراتژیک در کشورهای همجوار ایران در حوزه انرژی و از آنجا تا حضور دیگران درافغانستان تا تحولات توسعه ای آسیای میانه و قفقاز و پیشرفت های کشورهای حوزه دریای خزر همگی موید این ادعا هستند.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور، در صفحه شخصی خود در توئیتر، افتتاح خط راه آهن ترانزیتی شرق دریای خزر را نوید بخش تحول و توجه استراتژیک به آباد سازی شرق و نوار ساحلی جنوب کشور دانست.

به گزارش ایلنا، حمید ابوطالبی با اشاره به این خط راه آهن ترانزیتی شرق دریای خزر (گرگان - اینچه‌برون – ترکمنستان) که قرار است در سفر استانی رئیس جمهور به استان گلستان افتتاح شود نوشت: سوت قطار در ایستگاه اینچه برون برای اتصال جاده کهن ابریشم، نوید بخش تحول و توجه استراتژیک به آبادسازی شرق و نوار ساحلی جنوب کشور است چراکه این کریدورِ مهم،یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه این مناطق ازطریق امکانات ترانزیت ریلی-جاده ای محسوب می شود.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به اینکه آغازسفرهای استانی دولت از استانهای جنوبی کشور نشان داد توسعه شرق و نوار ساحلی جنوب ایران از اهداف بلندبرنامه توسعه متوازن و ملی ایران بوده است نوشت: این هدف،در کنار توسعه روابط با کشورهای همسایه که عمق استراتژیک تعاملات اقتصادی ایران است نشان دهنده یکپارچگی برنامه ها و اهداف کلان دولت است.

ابوطالبی سپس به آغاز تحولات و دگرگونی در این منطقه از کشورمان پرداخته و در تشریح این تحولات نوشته است: شرق ایران درحال دگرگونی است؛ از تحولات در کشورهای اقیانوس هند و اقیانوس آرام گرفته تا سرمایه گذاری چند ده میلیارد دلاری استراتژیک در کشورهای همجوار ایران در حوزه انرژی و از آنجا تا حضور دیگران درافغانستان تا تحولات توسعه ای آسیای میانه و قفقاز و پیشرفت های کشورهای حوزه دریای خزر همگی موید این ادعا هستند.

وی برهمین اساس می افزاید: لذا ایران با تحولاتی استراتژیک در منطقه روبرواست، موضوعی با ابعاد سرزمینی که برای آن از خوزستان تا جاسک و چابهار و اینچه برون باید برنامه داشت.

به گفته ابوطالبی درهمین راستا،رشد و توسعه نوارساحلی جنوب و شرق،"خوزستان تا خراسان بزرگ"، با تعامل با کویت و عمان تا کشورهای همسایه شمالی اهمیت ویژه ای دارد.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور سپس در تعریف کریدور راه آهن شمال-جنوب می گوید: کریدور راه آهن شمال-جنوب اتصال ریلی سواحل خلیج فارس ومکران به چین وروسیه، وغرب واروپا به شرق؛ از طریق قزاقستان وترکنستان وایران است.

کد N606239