اخبار مصر؛

واکنش برنده جایزه نوبل به حکم تبرئه "مبارک"

سیاسی

صدور حکم متهمان پرونده فرار از زندان وادی النطرون،تخلیه میدان عبدالمنعم ریاض قاهره از تظاهرات کنندگان و واکنش برنده جایزه نوبل صلح از مهمترین اخبار مصر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع مصری اعلام کردند: دادگاه جنایی قاهره به ریاست قاضی شعبان الشامی حکم به حبس متهمان در پرونده فرار از زندان وادی النطرون به مدت سه سال و پرداخت ده هزار پوند به سبب اهانت به دادگاه مصر داد.

از سوی دیگر منابع مصری از تخلیه میدان عبدالمنعم ریاض قاهره از تظاهرات کنندگان ضد تبرئه حکم حسنی مبارک خبر دادند.

این در حالی است که توکل کرمان برنده جایزه نوبل صلح در واکنش به حکم تبرئه مبارک و عوامل وی آنرا به مثابه دعوت از انقلابیون 25ژانویه برای سرگیری انقلابشان و حکم به محکومیت انقلابیون دانست.