فیلم/ فرمانده‌ صهیونیستی که از حمله به ایران می‌هراسد!

سیاسی

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا "گادی آیزنکوت" را به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم انتخاب کرد که از حمله به ایران هراس ویژه ای در سر دارد.

فیلم/ فرمانده‌ صهیونیستی که از حمله به ایران می‌هراسد!نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا "گادی آیزنکوت" را به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم انتخاب کرد که از حمله به ایران هراس ویژه ای در سر دارد.

شبکه المنار در گزارشی  به سوابق "گادی آیزنکوت" که پیش از این فرمانده تیپ گولانی در ارتش رژیم صهیونیستی بوده اشاره کرد. در این گزارش با اشاره به شکستهایی که تیپ گولانی در جنگ اخیر علیه غزه داشت، انتخاب وی را عامل برانگیخته شدن انتقادات در محافل امنیتی و سیاسی دانسته است. البته نوک پیکان انتقادات از آیزنکوت به علت اظهارات چند سال پیش وی درباره نگرانی از حمله به ایران بوده است. آیزنکوت در آن زمان گفته بود که حمله به ایران، به عنوان آخرین گزینه برای اسرائیل است. به نظر می‎رسد صهیونیستها از انتخاب این فرمانده ترسو که حمله به ایران را گزینه آخر می داند، رضایتی ندارند.