هشدار سنای افغانستان به لغو پیمان امنیتی با امریکا

برخی سناتورهای افغانستان هشدار دادند در صورت عدم تأمین امنیت، سنا رأی تأیید خود در خصوص پیمان امنیتی افغانستان-آمریکا و افغانستان-ناتو را پس خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های افغانستان، برخی از اعضای مجلس سنا امروز یکشنبه با انتقاد از حکومت و به خصوص مشاور شورای امنیت ملی اظهار داشتند که باید پاسخ حاصل پیمان امنیتی،‌ تأمین امنیت افغانستان باشد.

محمود دانشجو، عضو مجلس سنا  گفت که "پیش از تایید پیمان توسط شورای ملی استدلال بر این بود که در صورت امضا و تایید پیمان از سوی شورای ملی، امنیت درافغانستان برقرار می‎شود؛ اما آقای اتمر می گوید که از امضای پیمان امنیتی با امریکا توقع امنیت نداشته باشید؛ بلکه این پیمان حضور نیروهای خارجی را در کشور قانون‎مند می‎سازد".

این اظهارات پس از آن صورت می‎گیرد که حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی در صحبت با رسانه‎ها گفته است که مردم نباید از پیمان امنیتی، انتظار تأمین امنیت را داشته باشند.

اما این عضو مجلس،‌ اظهارات اتمر را دفاع نامعقول از امریکا و ناتو خواند و افزود:" اگر امریکا در تامین امنیت افغانستان همکاری نکند، ما نماینده های مردم افغانستان تایید خود را از پیمان امنیتی با امریکا و ناتو پس می گیریم".