اوباما در کتاب فروشی/ رئیس جمهور آمریکا به کمک کسب و کارهای کوچک رفت

ایالات متحده آمریکا,باراک اوباما

باراک اوباما وخانواده اش روز گذشته در «شنبه حمایت ازکسب وکارهای کوچک»ازیک کتابفروشی محلی در واشنگتن خرید کردند

4949

کد N606121