با موافقت نمایندگان؛

مصادیق تخلفات بهداشتی و درمانی تعیین شد

مجلس,مجلس شورای اسلامی,تخلفات بهداشتی و درمانی

با موافقت نمایندگان مصادیق جرایم موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی تعیین شد.

با موافقت نمایندگان مصادیق جرایم موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی تعیین شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا نمایندگان  در ادامه رسیدگی به طرح احکام دائمی و ثابت لوایح بودجه‌های سنواتی، ماده 54 این طرح را به تصویب رساندند.

بنابر ماده به تصویب‌رسیده٬ درآمدهای ناشی از وصول جرایم موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 که از متخلفان در موارد زیر اخذ می‌شود به حساب درآمد- هزینه‌ای که در قانون بودجه مشخص می‌گردد٬ واریز می‌شود تا براساس موافقت‌نامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور هزینه ‌شود:

الف) ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت

ب) ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه

پ) خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانس

ت) ایجاد یا ارائه خدمات مازاد بر نیاز به‌منظور سودجویی

ث) به‌کارگیری متخصصان و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار

ج) به‌کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در مؤسسات پزشکی

چ) ترک مؤسسه پزشکی توسط مسؤول فنی در ساعات مقرر

ح) فعالیت متخصصان و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی

نمایندگان در ادامه٬ ماده 55 این طرح را نیز تصویب کردند که طبق آن، عنوان قانون الحاق موادی به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و اصلاحات بعدی آن به قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) تغییر می‌یابد.

 

کد N606065