تکلیف مجلس به دولت برای اجرای سند جمعیت و تعالی خانواده

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعد از ظهر امروز یک شنبه دولت را مکلف کردند نسبت به اجرای سند جمعیت و تعالی خانواده اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایسنا، به موجب ماده الحاقی 2 طرح دائمی کردن برخی احکام بودجه که به تصویب مجلس رسید دولت مکلف است نسبت به اجرای سند مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و سند جمعیت و تعالی خانواده اقدام کند و گزارش شش ماهه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

به موجب تبصره این ماده دولت موظف است درسال اول اجرای این قانون پیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامه‌ زمانبندی پیوست فرهنگی تمام طرحهای مهم را با هماهنگی نهاد ذی‌ربط اجراء نماید.

انتهای پیام

کد N605998