با تصویب مجلس صورت گرفت؛

تعیین ضرب‌الاجل برای پرداخت هزینه‌های بیمارستان‌ها از سوی بیمه گرها

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای از احکام بودجه سازمان های بیمه گر را مکلف کردند 60 درصد صورت حساب ارسالی بیمارستان ها را ظرف 2 هفته بپردازند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی را موظف کردند شصت درصد (60%) صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‎های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف دو هفته به‌عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمانهای بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت می باشند.

نمایندگان این ماده را با 138 رای موافق، 1 رای مخالف و 4 رای ممتنع به تصویب رساندند.