اجازه مجلس به آموزش و پرورش برای خرید خدمات آموزشی

مجلس به وزارت آموزش و پرورش اجازه داد به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام نمایند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی امروزمجلس ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در دستور کار داشتند که طی آن با ماده 50 این طرح نیز موافقت کردند.

به موجب این ماده، اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آن‌ها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد 2 تا 5 قانون محاسبات عمومی کشور نیست در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

همچنین ماده 52 این طرح نیز به تصویب رسید که براساس این ماده، اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود تسری می‌یابد.

انتهای پیام

کد N605958