اینفوگرافی/ نقشه عضوگیری "داعش" از کشورهای مختلف جهان

سیاسی

گروه تروریستی داعش که طی ماههای اخیر توانسته است بر برخی نقاط در سوریه و عراق سیطره پیدا کند از اکثر کشورهای جهان اتباعی را در بین خود جای داده است.